Menu
Ringes op?

Afdeling Hovedstaden

Lyskær 8,
2730 Herlev
Tlf: 79 30 17 97

Bliv ringet op

Afdeling Hovedstaden

Få bisidder som partsrepræsentant til bl.a. familiesager, fleksjob og ressourceforløb af en privat socialrådgiver i København og Hovedstadsområdet

Har du brug for en uvildig specialist, der kan skabe overblik over dit sagsforløb, eller har du brug for en partsrepræsentant til at støtte dig, når du skal til møde i kommunen? Få en bisidder i København eller resten af Hovedstadsområdet, som kan være et par ekstra øjne og ører til mødet samt være en ekstra støtte for dig i dit sagsforløb.

Vores private socialrådgivere i vores afdeling i Herlev dækker København og resten af Hovedstadsområdet og kan hjælpe dig med at gribe din sag an på den bedst mulige måde. Vi hjælper med alle sager inden for børn- og familieområdet, handicapområdet samt jobcenter- og arbejdsskadesager. Vores formål er at hjælpe dig videre i dit sagsforløb ved hjælp af professionel socialfaglig ekspertise, således du er sikret den sagsbehandling, som du er berettiget til i henhold til lovgivningen.

Hos Bisidderhjælpens afdeling i Hovedstaden oplever vi et stigende behov for at have en partsrepræsentant med til møder i fx jobcentret eller andre møder i kommunen, når det handler om en sag, der er tæt forbundet med følelserne. Med sager, der fx handler om indstilling til førtidspension, berettigelse til et flexjob eller til et ressourceforløb oplever vi, at man som part i sagen, ofte kan have svært ved at få et overblik over sagens karakter, samt hvordan sagsforløbet skal gå. Samtidig oplever vi, at mange også har svært ved at huske, hvad der bliver aftalt på møder eller helt glemmer at komme frem med deres egen mening til mødet, hvilket nemt kan få konsekvenser for sagens videre forløb.

Som bisidder kan vi tilbyde privat socialrådgivning i din sag er dermed agere partsrepræsentant, når du skal til møde i kommunen. Som partsrepræsentant vil vores rolle være en ekstra støtte, som bl.a. kan hjælpe dig med at huske på, hvad du gerne vil sige og dermed sørge for, at du får sagt din del i sagen. Vi kan også hjælpe dig med at få overblik over din sag og dermed hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du er stillet rent juridisk. Dette kan bl.a. hjælpe i sager vedrørende efterløn, hvor den involverede part bliver ramt af tilbagetrækningsreformen, eller omkring din ret til partshøring.

 

Bisidderhjælpen i Hovedstaden

Hos Bisidderhjælpens Hovedstadsafdeling, som ligger i Herlev vil du møde en række private socialrådgivere, der har solid erfaring og kendskab til lovgivningen i sager vedrørende beskæftigelse i jobcentret, sager indenfor børn- og familieområdet, handicapområdet samt arbejdsskadesager.

Har du behov for støtte, en solid sparringspartner eller juridisk bistand fra en privat socialrådgiver i Hovedstadsområdet, så kontakt vores afdeling i Herlev, hvor du kan få hjælp af en kompetent bisidder til din sag. Afdelingens forskellige kompetencer sikrer dig ideel rådgivning i enkeltstående sager såvel som tværfaglige problemstillinger.

 

Jobcentersager

Vores bisiddere i Hovedstaden kan hjælpe dig med din sag i jobcentret ved at tage med dig til møder som partsrepræsentant eller hjælpe dig med at få et overblik over dit videre sagsforløb. Ligeledes kan bisidderen agere støtte og vejleder, når der skal handles i din sag.

Vores private socialrådgivere har solid erfaring indenfor sager relateret til beskæftigelse og har et stort kendskab til bl.a. lovgivningen. Vi hjælper dig derfor gerne med din sag, hvis du har behov for hjælp til bl.a. retten til sygedagpenge, flexjob, førtidspension, revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp (for borgere med problemer udover ledighed), samt hjælp til, hvordan du skal forholde dig, hvis din sag bliver forelagt rehabiliteringsteamet.

Bliver du ramt af 225 timers reglen, mens du er på kontanthjælp kan vi hjælpe dig med at få et overblik over dine rettigheder og muligheder fremadrettet. Vi kan ligeledes hjælpe, hvis du i stedet er ramt af reglen for gensidig forsørgerpligt. Vi gør alt for at sætte dig ind i din sag, således du ikke bliver overrasket over nogle afgørelser i dit forløb. Som bisidder skal vi være en sparringspartner, der gør at du får en effektiv og retfærdig sagsbehandling på jobcentret.

Børn og familieområdet

Har du brug for en bisidder til en sag inden for børn- og familieområdet kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over dit sagsforløb samt hjælpe dig med, hvilke skridt du skal tage. Hos Bisidderhjælpen har vi flere socialrådgivere med solidt kendskab til børn- og familiesager samt erfaring med lignende sager i lokalområdet.

Har kommunen bemyndiget en børnefaglig undersøgelse – også kaldet en paragraf 50 undersøgelse – af dine børn, kan vi hjælpe dig med at få styr på dine rettigheder samt muligheder i det videre sagsforløb. Vi kan også hjælpe dig ved at tage med til møderne i kommunen, således du altid har en solid støtte med stort kendskab til sagen ved din side. Det samme gælder hvis kommunen fx har bemyndiget, at der skal iværksættes en foranstaltning omkring dit barn og/eller familie – i henhold til servicelovens §52.

Har du svært ved at komme i tale med kommunen omkring sagens videre forløb hjælper vi dig også gerne med dette. Ligeledes kan vi hjælpe dig med at udarbejde en klage til Ankestyrelsen, hvis du ikke er enig med kommunens afgørelse i din sag.

 

Handicap og støtte

Ved sager, hvor du eller dit barn har en varig nedsat funktionsevne eller varig sygdom kan vi hos Bisidderhjælpen hjælpe dig med at tale med kommunen omkring at modtage den hjælp som du har krav på i henhold til lovgivningen. Hos os kan du i sager relateret til handicap og støtte få en bisidder, der kan tage med dig i kommunen til møder som en ekstra støtte. Ligeledes vil bisidderen også hjælpe dig med at få det nødvendige overblik over sagens kerne, således du kan agere retmæssigt.

Du har som forældre ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har børn under 18 år med en betydelig nedsat funktionsevne – enten psykisk eller fysisk. Hos Bisidderhjælpen kan du få hjælp til at finde ud af om du overhovedet er berettiget til en sådan godtgørelse og dernæst hjælpe dig med at søge hjælpen. Har du allerede søgt og der er blevet truffet en afgørelse som du er uenig med, kan vi i stedet hjælpe dig med at klage.

 

Arbejdsskadesager

Har du fået en arbejdsskade og er du i tvivl om, hvordan du står i forhold til rettigheder samt muligheder for fremtiden, så kan du få hjælp af en bisidder, som kan give dig et juridisk overblik over din situation. Vores anbefaling er, at du anmelder skaden hurtigst muligt efter skaden er sket, idet det vil stille dig godt i det videre sagsforløb bl.a. i forbindelse med mulig erstatning. Arbejdsskadesager kan godt have lang behandlingstid, så hvis du har fået varige mén af din skade er der selvfølgelig behov for penge til behandling. Vi anbefaler derfor, at du kommer igang med denne proces så hurtigt som muligt.

Synes du, at det er uoverskueligt at skulle udfylde en anmeldelse af en arbejdsskade, og ved du ikke hvordan du skal gøre, kan vi hos Bisidderhjælpen hjælpe dig med dette. Vi kan ligeledes hjælpe dig med at få et overblik over dit sagsforløb samt tage de nødvendige skridt i din sagsbehandling.

 

Mangler du hjælp til din sag i Hovedstadsområdet, så tøv ikke med at tage kontakt til vores afdeling i Herlev på tlf. 79 30 17 97, hvor vi sidder klar til en uforpligtende snak omkring din sag og fremtidige sagsforløb.

Du kan læse mere om vores private socialrådgivere og bisiddere, der er tilknyttet vores afdeling i Hovedstaden ved at klikke på nedenstående billeder. Vi ser frem til at hjælpe dig videre med dit sagsforløb.  

Rådgivere i Afdeling Hovedstaden

Find nærmeste kontor i Afdeling Hovedstaden

Afd. Hovedstaden

Tlf. 79 30 17 97
Mail: kontakt@bisidderhjaelpen.dk

Lyskær 8, Herlev, Danmark

Lenette Aastrup Tilsted

Privat socialrådgiver

Roskilde, Danmark

Marianne Søby

Privat socialrådgiver

Holte, Danmark

ÅBNINGSTIDER


Mandag 8:00 - 16:00
Tirsdag 8:00 - 16:00
Onsdag 8:00 - 16:00
Torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:00

Ring til os

Tlf. 24 24 23 97

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.

Følg os på

Vi tager MobilePay

Send til 17211

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her